Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laillisuus ja yksityisyys

Ei takuuta eikä vastuuta

Vaikka Roche pyrkiikin parhaansa mukaan antamaan tarkkoja ja ajan tasalla olevia tietoja, emme esitä väitteitä tai takuita, joko ilmaistuja tai oletettuja, tällä verkkosivustolla esitettyjen tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä, emmekä ota vastuuta tämän sivuston tai jonkin muun siihen linkillä kytketyn sivuston käytöstä. Roche voi muuttaa tätä sivustoa koska tahansa, siitä etukäteen ilmoittamatta, mutta ei ole velvollinen sitä päivittämään. Kaikki käyttäjät hyväksyvät sen, että tämän verkkosivuston tai jonkin tähän sivustoon linkillä yhdistetyn sivuston avaaminen ja käyttäminen sekä niiden sisällön käyttö on heidän omalla vastuullaan. Roche tai joku muu osapuoli, joka on osallistunut tämän verkkosivuston tai jonkin tähän sivustoon linkillä kytketyn verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ota vastuuta missään muodossa mistään suorista, satunnaisista, seurauksellisista, epäsuorista tai rankaisevista vahingonkorvauksista, joita aiheutuu tälle verkkosivustolle tai jollekin tältä sivustolta linkillä kytketylle verkkosivustolle menosta, sen käytöstä tai käytön epäonnistumisesta tai mistään virheistä tai tietojen puuttumisesta niiden sisällössä.

Ei tarjontaa eikä kaupittelua

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät muodosta tarjousta tai ehdotusta Rochen arvopaperien ostamisesta tai myymisestä, kaupankäynnistä tai mistään liiketapahtumasta. Sijoittajien ei pidä tehdä investointipäätöksiä näihin tietoihin perustuen.

Tulevaisuutta ennakoivia tietoja

Tämä sivu voi sisältää tulevaisuutta ennakoivia tietoja. Tällaiset tiedot ovat alttiita erilaisille merkittäville epävarmuuksille, mukaan tieteelliset, liiketoiminnalliset, taloudelliset ja rahalliset tekijät, ja todelliset tulokset voivat siten erota merkittävästi esitetyistä.

Linkkejä

Linkit kolmannen osapuolen sivuille on annettu vain käyttäjän mukavuudeksi. Emme ilmaise mitään mielipidettä minkään kolmannen osapuolen sivujen sisällöstä ja kieltäydymme nimenomaan vastuusta kaikista kolmannen osapuolen tiedoista ja niiden käyttämisestä.

Tavaramerkit

Kaikki mainitut tavaramerkit ovat Roche Groupin jonkin jäsenen omistamia tai lisenssillä käyttämiä.

Tekijänoikeus

Rochen verkkosivusto ja siihen sisältyvät tai siinä viitatut tiedot ovat vain tiedostustoimintaa varten. Mikä tahansa kopiointi, uudelleen lähettäminen tai muu käyttö on jyrkästi kielletty. Pyynnöt jonkin tällä verkkosivustolla olevan tiedon edelleen julkaisemisesta tulee lähettää Rochen Webmasterille.

Yksityisyysperiaate

F. F. Hoffmann La-Roche AG:n online-tietosuojailmoitus

Kiitämme käynnistä Roche verkkosivustolla tai keskinäisestä sähköpostin vaihdosta.

Ymmärrämme Rochen piirissä, että verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyden suojaus on hyvin tärkeää ja että terveyttäsi koskevat tiedot ovat erityisen arkaluontoisia. Olemme sen vuoksi ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin tietojen maailmanlaajuisten yksityisyysvaatimusten täyttämiseksi. Käsittelemme „henkilökohtaisia tietojasi“ „Rochen direktiivi henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta“ -periaatteen mukaisesti, sekä EU:n ja Sveitsin lakeja ja muita paikallisia määräyksiä noudattaen, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojen säilytystä, prosessointia, käsiksi pääsyä ja siirtoa.

Rochen verkkosivustot, joilla näkyy tämä yksityisyyden menettelytapa (“menettelytapa”) ja jotka pyytävät sinulta jotain tietoja, omistautuvat keräämään, ylläpitämään ja turvaamaan henkilökohtaiset tiedot sinusta tämän menettelytavan mukaisesti sekä noudattamaan soveltuvia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Tämä menettelytapa koskee henkilökohtaista tietoa (kuten alla määritellään), jota on kerätty Rochen online-resursseista ja yhteydenpidosta (kuten verkkosivustot, sähköposti ja muut online-työkalut), joissa näkyy linkki tähän menettelytapaan. Tämä menettelytapa ei koske henkilökohtaista tietoa, jota on kerätty offline-resursseista ja yhteydenpidosta, paitsi tapauksissa, joissa tällainen henkilökohtainen tieto on yhdistettynä Rochen keräämiin henkilökohtaisiin online-tietoihin. Tämä menettelytapa ei myöskään koske kolmannen osapuolen online-resursseja, joihin Rochen verkkosivustoilta saattaa olla linkki ja joissa Roche ei kontrolloi tällaisten resurssien sisältöä tai yksityisyyden käytäntöjä.

Keräämme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja sinusta vain, jos haluat niitä antaa meille. Emme käytä yhteisesti kolmansien osapuolten kanssa mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa sinusta heidän omia markkinointitarkoituksiaan varten, ellet nimenomaan anna meille siihen lupaa. Pyydämme tutustumaan tähän tietosuojailmoitukseen, josta selviää kuinka keräämme, käytämme, luovutamme yhteiskäyttöön ja suojelemme tietoja verkossa.

Kerätty tieto

Roche käyttää kahta yleistä menetelmää tietojen keräämiseen sinusta verkossa:

Meille tuleva tieto

- Henkilökohtainen tunnistettava tieto: Verkkosivustoillamme voi käydä henkilökohtaisia tietoja antamatta. Voimme kerätä sinusta henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa (kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu tunnistustieto) vain kun annat sellaista meille vapaaehtoisesti. Voimme myös kerätä terveyteesi liittyvää tietoa, jota annat meille, kun vastaat kysymyksiimme tai tiedusteluihimme.

- Yhteen kerätty tieto: Joissakin tapauksissa myös poistamme henkilökohtaisia tunnisteita meille antamistasi tiedoista ja säilytämme niitä yhteen koottuina. Voimme yhdistää näitä tietoja muiden tietojen kanssa tuottamaan anonyymia kerättyä tilastotietoa (esim. kävijöiden lukumäärä, alkuperäisen internetpalveluntarjoajan verkkotunnus), joka on meille hyödyllisiä tuotteidemme ja palvelujemme parantamiseksi.

Automaattisesti kerätty tieto

Me ja jotkin kolmannen osapuolen toimittajat, joiden kanssa olemme yhteistyössä, saavat automaattisesti tietyn tyyppisiä tietoja aina kun olet meihin vuorovaikutteisessa yhteydessä sivustoillamme, sekä joissakin sähköpostiviesteissä, joita voimme lähettää toisillemme. Käyttämiimme automaattisiin tekniikoihin ja palveluihin voivat sisältyä esimerkiksi, verkkopalvelimien päiväkirjoja/IP-osoitteita, evästeitä, verkkojäljitteitä ja kolmannen osapuolen sovellus- ja sisältötyökaluja.

Verkkopalvelimen päiväkirjat/IP-osoittet. IP-osoite on tietokoneellesi annettu numero, kun menet Internettiin. Kaikki tietokoneiden tunnistus Internetissä tapahtuu IP-osoitteilla, joiden avulla tietokoneet ja palvelimet tuntevat toisensa ja ovat yhteydessä. Roche kerää IP-osoitteita järjestelmän hallinnon suorittamiseksi ja kerätyn tiedon raportoimiseksi tytäryhtiöille, liikekumppaneille ja/tai toimittajille sivuston analysoimiseksi ja sen suorituskyvyn arvostelemiseksi.

Evästeet. Eväste on pikkutieto, joka sijoitetaan automaattisesti tietokoneesi kiintolevylle, kun menet tietyille verkkosivustoille. Eväste tunnistaa selaimesi yksilöllisesti palvelimelle. Evästeiden avulla pystymme tallentamaan tietoja palvelimeen, jotka auttavat tekemään verkon käytöstä sinulle paremman kokemuksen ja suorittamaan sivuston analyysia ja sen suorituskyvyn arviointia. Useimmat verkkoselaimet asetetaan hyväksymään evästeitä, vaikka voitkin asettaa oman selaimesi hylkäämään kaikki evästeet tai näyttämään kun eväste ollaan lähettämässä. Ota kuitenkin huomioon, että jotkin sivustojemme osat eivät ehkä toimi asianmukaisesti, jos kieltäydyt evästeistä.

Verkkojäljitteet. Tietyillä verkkosivuilla tai sähköpostissa Roche voi hyödyntää yleistä Internetin tekniikkaa, jota kutsutaan nimellä "verkkojäljite" (tunnetaan myös nimillä "toimintotunniste" tai "tyhjän GIF-kuvan tekniikka"). Verkkojäljitteet auttavat analysoimaan verkkosivustojen tehokkuutta, esimerkiksi mittaamalla sivustolla kävijöiden lukumäärän tai sen kuinka moni kävijä klikkasi sivuston tärkeimpiä osia.

Verkkojäljitteet, evästeet ja muut seurantatekniikat eivät automaattisesti hanki henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa sinusta. Ainoastaan, jos vapaaehtoisesti annat henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, kuten rekisteröityessä tai sähköpostia lähetettäessä, voidaan näitä automaattisen seurannan tekniikoita käyttää lisätietojen järjestämiseen siitä miten käytät verkkosivustoja ja/tai vuorovaikutteisia sähköpostiviestejä, niiden hyödyllisyyden parantamiseksi sinulle.

Palvelut: Voimme järjestää palveluja, jotka pohjautuvat kolmannen osapuolen sovelluksiin ja sisältöjen työkaluihin tietyillä Rochen verkkosivustoilla, kuten Google Maps tai QUARTAL FLIFE. Nämä kolmannet osapuolet voivat automaattisesti saada tietyn tyyppisistä tietoa aina kun olet kanssamme vuorovaikutuksessa sivustollamme ja käytät tällaisia kolmannen osapuolen sovelluksia ja työkaluja.

Vaihtoehtosi

Verkkosivustojamme käyttäessäsi sinulla on useita vaihtoehtoja. Voit jättää antamatta lainkaan henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, jättämättä se kirjoittamatta mihinkään lomakkeeseen tai tietojen kenttään sivustoillamme ja olemalla käyttämättä mitään saatavissa olevia henkilökohtaisia palveluja. Jos päätät ilmoittaa henkilökohtaista tietoa, sinulla on oikeus nähdä ja oikaista tietosi koska tahansa avaamalla sovellus. Tietyt sivustot voivat pyytää sinulta lupaa tietojesi tiettyä käyttöä varten ja voit myöntää tai evätä niiden käytön. Jos tulet mukaan määrättyihin palveluihin tai yhteydenpitoon, kuten e-tiedotuslehti, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa, noudattamalla kunkin viestinnän mukana olevia ohjeita. Jos päätät peruuttaa tilauksen jostakin palvelusta tai yhteysmuodosta, poistamme tietosi viipymättä, vaikka voimmekin tarvita lisätietoja ennen kuin pystymme käsittelemään vaatimuksesi.

Kuten yllä on kuvattu, jos haluat estää evästeitä seuraamasta itseäsi anonyymisti, kun navigoit sivustoillamme, voit asettaa selaimesi kieltäytymään kaikista evästeistä tai osoittamaan aina kun evästettä ollaan lähettämässä.

Turvallisuus

Roche käyttää tekniikkaa ja turvatoimenpiteitä, sääntöjä ja muita menettelyjä suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta pääsyltä, sopimattomalta käytöltä, paljastamiselta, häviämiseltä tai tuhoamiselta. Tietojesi luottamuksellisuuden varmistamiseksi Roche käyttää myös alan standardien mukaisia palomuureja ja salasanasuojauksia. Olet kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että käyttämäsi tietokone on riittävästi turvattu ja suojattu vahingollisilta ohjelmilta, kuten troijalaisilta, tietokoneviruksilta ja mato-ohjelmilta. Olet tietoinen siitä tosiseikasta, että ilman riittäviä turvatoimenpiteitä (esim. turvattu verkkoselaimen kokoonpano, ajanmukainen antivirusohjelma, henkilökohtainen palomuuriohjelma, ei käytetä ohjelmia epäilyttävistä lähteistä) on olemassa riski, että tiedot ja salasanat, joita käytät suojaamaan tietoihisi pääsyltä, saatetaan paljastaa asiattomille kolmansille osapuolille.

Tietojen käyttö

Roche, sen maailmanlaajuiset tytäryhtiöt, osastot ja ryhmät mukaan lukien, ja/tai yritykset, joita palkkaamme suorittamaan palveluja puolestamme, käyttävät mitä tahansa henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, jota päätät antaa meille pyyntöihisi vastataksemme. Pidämme nämä tiedot hallinnassa ja otamme vastuun niiden käytöstä. Jokin osa tästä tiedosta voidaan tallentaa tai prosessoida muilla lainkäyttöalueilla kuten Yhdysvalloissa sijaitsevissa tietokoneissa, joiden tietosuojalait saattavat olla erilaiset kuin lainkäyttöalueella jolla itse asut. Tällaisissa tapauksissa varmistamme sen, että asianmukaiset suojaukset ovat käytössä ja vaativat että tietojen prosessori kyseisessä maassa pitää yllä asuinmaatasi vastaavaa tietosuojaa.

Tiedot, joita käytetään myös erilaisiin HR-tarkoituksiin (suoritusten arviointi, virka-asemien päätökset tai koulutustoimenpiteet), ovat meille hyödyllisiä, ymmärtääksemme paremmin tarpeesi ja sen kuinka pystymme parantamaan tuotteitamme ja palvelujamme. Se myös auttaa meitä henkilökohtaisessa yhteydenpidossa kanssasi palvelujen ja myyntikampanjoiden osalta, jotka saattavat sinua kiinnostaa. Voimme esimerkiksi analysoida sivustoillamme kävijöiden sukupuolen tai iän johonkin erityiseen lääkkeeseen tai sairaudentilaan liittyen ja voimme käyttää tämän kokonaistiedon analyysia sisäisesti tai käyttää sitä yhteisesti muiden kanssa.

Tiedon yhteiskäyttö ja siirto

Roche käyttää henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa sinusta yhteisesti erilaisten ulkopuolisten yritysten tai asiamiesten kanssa, jotka suorittavat teknistä huoltoa tai työskentelevät puolestamme auttaen liiketapahtumien suorittamisessa, kuten asiakaspalvelujen järjestämisessä, markkinointitiedotteiden lähettämisessä tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme. Voimme myös käyttää henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa yhteisesti tytäryhtiöidemme kanssa. Kaikkia näitä yrityksiä ja edustajia vaaditaan noudattamaan yksityisyyttä koskevien sääntöjemme ehtoja.

Voimme myös paljastaa henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa näihin tarkoituksiin:

a) sivuston liiketoiminnan myynnin, luovutuksen tai muun siirron yhteydessä, tietojen liittyessä siihen,
b) vasteena oikeutettujen viranomaisten asiaankuuluviin vaatimuksiin tai missä sovellettavat lait, oikeuden päätökset tai valtion määräykset sitä vaativat, tai
c) kun se on tarpeen yhtiön tilintarkastuksissa tai tutkittaessa tai vastattaessa valitukseen tai turvallisuusuhkaan.

Ei kolmannen osapuolen suoramarkkinoinnin käyttöön. Emme myy tai muulla tavoin luovuta henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa, jota olet antanut verkkosivustoillame, millekään kolmansille osapuolille heidän omaan suoramarkkinointiinsa käyttöä varten, ellemme anna selvää ilmoitusta sinulle ja saamme sinulta nimenomaista lupaa tietojesi yhteiskäyttöä varten tällä tavoin.

Sähköposti ystävälle tai kollegalle. Joillakin Rochen sivustoilla voit valita linkin tai viestin lähetyksen ystävälle tai virkatoverille, jotka ohjaavat heidät Rochen verkkosivustolle. Sähköpostiosoitteita, joita annat ystäviä varten, käytetään tietojen lähettämiseen ystäville puolestasi, eikä Roche tai muut kolmannet osapuolet kerää tai käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Google Analytics. Rochen verkkosivustot voivat käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jota tarjoaa Google, Inc. ("Google"). Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneeseesi sijoitettuja tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto analysoi kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Google lähettää ja tallentaa evästeen tuottamat tiedot siitä kuinka käytät verkkosivustoja (mukaan lukien IP-osoitteesi), palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa evaluoidakseen kuinka käytät verkkosivustoa, laatiakseen raportteja verkkosivuston aktiviteetista verkkosivustojen omistajille ja järjestääkseen muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston aktiviteettiin ja internetin käyttöön. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, milloin laki sitä vaatii, tai milloin kyseiset kolmannet osapuolet prosessoivat tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muuhun Googlen hallussa olevaan tietoon. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä, valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimellesi, mutta kuten yllä mainittiin, huomaa, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään Rochen verkkosivuston täyttä toimintavalmiutta. Rochen verkkosivustoa käyttäessäsi suostut siihen, että Google prosessoi sinua koskevat tiedot yllä esitetyllä tavalla ja tarkoituksella.

Linkkejä muihin sivustoihin

Sivustomme sisältävät linkkejä useihin verkkosivustoihin, joilla saattaa olla saatavissa hyödyllistä tietoa kävijöillemme. Tämä tietosuojailmoitus ei koske kyseisiä sivustoja ja kehotamme ottamaan suoraan yhteyttä näiden muiden sivustojen ylläpitäjiin saadaksesi tietoja heidän yksityisyysperiaatteistaan.

Lapsia koskeva tietosuojailmoitus

Verkkosivustomme on kohdennettu aikuislukijakunnalle. Emme kerää mitään henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa kenestäkään, joiden tiedämme olevan alle 13 vuotiaan, ilman aikaisempaa, vahvistettavissa olevaa suostumusta hänen lailliselta edustajaltaan. Tällaisella laillisella edustajalla on oikeus pyytäessään nähdä lapsen antamat tiedot ja/tai vaatia niiden poistamista.

Lisätietoja verkkosivustoista

Mikäli verkkosivustolla on erityisiä yksityisyyteen liittyviä ehtoja, jotka poikkeavat tässä esitetyistä, kyseiset ehdot ilmoitetaan sinulle sillä sivulla, jolla henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa kerätään.

Huomautus liiketoimintaan tai ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitetuista verkkosivustoista

Jos sinulla liike- tai ammattisuhde Rocheen, voimme käyttää sivustoillamme antamiasi tietoja, mukaan lukien sivustot, jotka on tarkoitettu nimenomaan liiketoimintaan ja ammattiin liittyville käyttäjille, pyyntöjesi täyttämiseen ja liikesuhteemme kehittämiseen kanssasi ja edustamiesi entiteettien kanssa. Voimme myös käyttää yhteisesti tällaista tietoa meitä edustavien kolmansien osapuolten kanssa.

Päivityksiä tietosuojailmoitukseen

Roche voi aika ajoin päivittää tämän online-tietosuojailmoituksen. Kaikki tällaiset muutokset tähän tietosuojailmoitukseen tullaan viipymättä ilmoittamaan tällä sivulla. Sivustomme käytön jatkaminen sen jälkeen kun olet saanut tiedon tietosuojailmoituksen muuttumisesta, osoittaa, että hyväksyt juuri lähetyn tiedon käytön Rochen muutetun tietosuojailmoituksen mukaisesti. Tämän tietosuojailmoituksen voimaantulopäivä on 1. marraskuuta 2005.

Kuinka saat yhteyden Rocheen

Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat Rochen muuttavan tai poistavan profiilisi, ota meihin yhteyttä kirjallisesti (postitse), seuraavasti:

F. Hoffmann-La Roche Ltd verkkosivuja
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Switzerland

Mikäli ei nimenomaan toisin ilmoiteta, tämä tietosuojailmoitus koskee F. Hoffmann-La Roche Ltd yhtiötä tai F. Hoffmann-La Roche Ltd verkkosivuja

Jaa